ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

        фланци вход

фланец - конус


          фланци ЦФРУ фланци изход


Вход на въздух. Допустима скорост на въздуха 12-18м/сек (a x b)

ЦФР Вход мм Светло сечение
f вх m2
Скорост на въздуха
м/сек.
ЦФР 8 150 х 275 0.04 13.8
ЦФР 16 200 х 400 0.08 15.6
ЦФР 24 250 х 500 0.125 16.7
ЦФР 36 300 х 650 0.195 15.7
ЦФР 48 360 х 750 0.270 15.4
ЦФР 60 400 х 845 0.338 15.4

Изход на въздух. Допустима скорост на изхода 10-15 м/сек.(c x f) Необходим въздух за продухване - 15 м3/h, с налягане 6-8 at.

ЦФР Изход мм Светло сечение
f изх 
Скорост на изхода
м/сек.
ЦФР 8 ф 250 0.05 11
ЦФР 16 ф 400 0.126 9.9
ЦФР 24 400 х 400 0.160 13
ЦФР 36 420 х 600 0.250 12
ЦФР 48 440 х 640 0.280 14.8
ЦФР 60 460 х 760 0.349 15.4

Разположение на вход и изход на филтъра, гледано от горе.

Л-0о Л-90о Л-180о Л-270о Д-0о Д-90о Д-180о Д-270о

Глава за продухване на циклон филтър