ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

Прахът се утаява върху външната страна на ръкавите и се издухва с импулсно продухване със сгъстен въздух 6-8 атмосфери през порите на тъканта отвътре навън.

Ефективноста на прахозадържане на частиците с размери
10 - 50 микрона - 99.8 - 99.9%

Висока пропускателна способност на запрашен въздух -
400 - 500 м3/м2/час.

Невисоко съпротивление на филтрите /при налягане от 4000-5000 Pa/ - 400 - 1200 Pa

Работи при температурнен режим до 150 градуса в зависимост от свойствата на работния прах, със стандартни ръкави, работната температура е максимум 150 градуса. При допълнителна заявка може да се произведе филтър с работна температура до 200 градуса.

Работи при температурнен режим до 150 градуса в зависимост от свойствата на работния прах, със стандартни ръкави, работната температура е максимум 150 градуса. При допълнителна заявка може да се произведе филтър с работна температура до 250 градуса.

Продухването се управлява от електронно табло - таймер. Таймерът се експлоатира при температури от -10 до +50 градуса. Продължителността на импулсите за продухване на един ред ръкави може да се регулира от 0,01-9,99 сек. Интервалите между импулсите се регулират в зависимост от прахоотделянето в отделните филтри от 1 - 999 сек.

Благодарение на своето високо пределно допустимо натоварване филтрите ЦФР изискват значително по-малка площ, минимален обслужващ персонал, минимален разход на енергия.

Правилният подбор на филтрите за всеки конкретен продукт осигурява възможност за поддържане на остатъчно количество прах в изхвърления въздух в пределите, предписани от съвременното законодателство по охрана на околната среда.