Фиг. 4 Габаритни и присъединителни размери на ЦФР
Фиг. 5 Габаритни и присъединителни размери на ЦФРУ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Филтър Фил-
търна повърх-
ност
Кол-во очистен въздух Вакуум на филтъра Налягане на
въздуха за продух-
ване
Количество на въздуха 
за продухване
Потребявана мощност Габарити широчина /d/,
височина мм/Ш/Д/В
Маса
ЦФР ЦФРУ
ЦФР м2 м3/час Ра атм м3/час Вт ЦФР ЦФРУ

кг

298 344
496 564
653 750
980
1100
1900  
8 5 2000 5000 6:8 15 25 1013/750/3400 1013/750/3670
16 10 4500 5000 6:8 15 25 1280/1000/4100 1280/1000/4420
24 15 7500 5000 6:8 15 25 1470/1140/4100 1470/1140/4430
36 20 11000 5000 6:8 15 25 1720/1300/4160  
48 30 15000 5000 6:8 15 25 1940/1570/4600  
60 38 20000 5000 6:8 15 25 2150/1750/4750  

   
Габаритни и присъединителни размери в мм
  

ЦФР/ЦФРУ D H H1 h h1 h2 L L1 m m1 a x b a1 x b1 c d e x f g k
8/5 ф750 3400 3470 1845 500 700 250 450 450 438 150х275 120х120 700 ф200 ф250 270 840
16/10 ф1000 4100 4220 1782 990 1190 350 575 600 585 200х400 170х170 950 ф200 ф400 320 1545
24/15 ф1140 4100 4220 1782 1180 1380 400 675 700 675 250х500 210х210 1070 ф200 400х400 320 1560
36/20 ф1340 4160   1660 1300 1520 310 800 780   300х650   1190 ф200 420х600    
48/30 ф1500 4600   1630 1570 1770 465 900 930   360х750   1280 ф200 440х640    
60/38 ф1750 4750   1630 1660 1900 610 1020 930   400x845   1500 ф200 460х760