ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

  • прахът се утаява върху външната страна на ръкавите и се издухва с импулсно продухване със сгъстен въздух 6-8 атм. през порите на тъканта отвътре навън.

  • ефективност на прахозадържане на частиците с размери 10-15 мм - 99.5 - 99.9%.

  • съпротивление на филтрите /при налягане 200 мм.вод.ст. / -  80-100 мм.вод.ст.

  • отговаря на условията на работа в помещения с клас на пожароопасност II - IIIа, категория В.

  • работи при температурен режим от -20 до +75оС в зависимост от свойствата на работния прах

  • ръкавите се изпълняват от филтърно платно ОН 0565810-78. Тъканта е многослойна, от влакнест памук и арматурна тъкан/. Външната страна на ръкавите е гладка и облекчав изтръскването от праха. Вътрешната страна на ръкавите е влакнеста и увелчиава ефекта на филтрация.

  • Продухването се управлява от електронно табло - таймер. Таймерът се експлоатира при температури от -10 до +50 градуса. Продължителността на импулсите за продухване на един ред ръкави може да се регулира от 0,01-9,99 сек. Интервалите между импулсите се регулират в зависимост от прахоотделянето в отделните филтри от 1 - 999 сек.