Ръкавни филтри

Технически характеристики

Технически данни - Филтър ФРД-В

Филтър ФРД-В Филтърна повърхност Количество очистен въздух Вакуум във филтъра Налягане на въздух за продухване Количество въздух за продухване Обем на колектора Потребителна мощност
габарити

A x Б x Н
маса
  м2 м3/ч мм.в.стълб 300 л./мин л./мин л. вт мм кг
3/1 1 450:500 200 6-8 300 34 11.5 640x230x1300 155
6/2 2 900:1000 200 6-8 300 34 11.5 640x460x1300 180
9/3 3 1350:1500 200 6-8 300 34 11.5 640x640x1300 220
12/4 4 1800:2000 200 6-8 300 34 11.5 640x810x1300 250

Имаш въпроси?