Циклон филтри

Принцип на действие

Фиг. 1 Схема на ръкавен циклон филтър - тип ЦФР и ЦФРУ

Фиг. 2 Филтриране на запрашен въздух през ръкава

Фиг. 3 Продухване на ръкава

Имаш въпроси?